İNŞAAT – Ortam Emlak

Fiyat Aralığı: » -

İlanları karşılaştırın

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç  Madde 1 – Yönetmeliğin amacı; 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin nerelerde ve ne şekilde tatbik edileceği ve bununla ilgili diğer hususlara açıklık getirmektir. Kapsam  Madde 2 […]

ARSA ALMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN BAZI TERİMLER

TAKS:Açılımı “Taban Alanı Kat Sayısı” şeklindedir. Bir parselde yapılacak yapının, parselin taban alanının ne kadarlık kısmına oturacağını belirler. Örneğin TAKS değeri 0,20 olan 1000 metrekare alana sahip bir parselde yapılacak binanın taban oturumu 1000×0,20=200 metrekaredir. 200 metrekarelik taban oturumu, parselin çekme mesafelerinden sonra kalan alanda, istenilen yerde kullanılabilir. KAKS:Açılımı “Kat Alanı Kat Sayısı”dır. Toplam inşaat […]